Сайн туршлага: Хүүхэд -хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэх аргазүй Боловсруулсан биологийн багш Ж.Жаргалзаяа

Нийслэлийн Чингэлтэй  дүүргийн 117-р сургууль

Сайн туршлага:
Хүүхэд -хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэх аргазүй
Боловсруулсан биологийн багш Ж.Жаргалзаяа

2013-2014 он

Багш гэх энэ мэргэжлийг сонгон ажиллаж буй мянга мянган, үе үеийн багш нарын заах аргазүй, мэргэжлийн агуулгахэдийгээр өөр өөр боловчбиднийг зангидан нэг цэгт хүргэж буй асуудал бол өнөөгийн болон хойч ирээдүйн нийгэмд шаардлагатай хариуцлагатай, шударга, бие даан шийдвэр гаргах чадвартай, багаар хамтран ажилладаг, сонсох, ярих чадвартай, хүмүүнлэг, энэрэнгүй иргэн бэлтгэн гаргах нь багш бидний эрхэм зорилго юм.
Миний бие багш болон ажиллаж буй хугацаанд өдөр бүр шинэ аргазүйг эрэлхийлж 5 жилийн хугацаанд ажиллахдаа дунд, ахлах ангийн  сурагчидаас ажиглахад ахлахангийн сурагчид сурлагаар хоцрох идэвхи сулрах үзэгдэл их байгаагаас шалтгаан, хүүхэд- хүүхэд нэг бүрээ хөгжззлэх энэхүү аргыг сэдэн  2 улирал  туршин үзэхэд эерэг байдал гарч байгаа учраас энэхүү аргаа сайн туршлага гэж үзэж байна.
Хүүхэд хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэх аргазүйн зорилго нь:
Ахлах ангийн сурагчдын хүүхэд нэг бүрийг бие даан суралцах арга барил эзэмшихэд нь туслах явдал юмаа.
Дараах байдлаар хичээлээ зохион байгуулан явуулж байна.
1.    Улирал эхлэн анхны  хичээлээс дүн хэрхэн гаргах тухай заавар өгнө.
2.    Үүнд: 100 оноог цуглуулахдаа :
А. Явцын үнэлгээ - 50 оноо  
Б. Бие даалт-20 оноо
В.Шалгалт – 30 оноо
I хэсэг:Явцын 50 оноо цуглуулах заавар:
I.Сурагчдын заасан хичээлийн дараах шалгалтын дүнгүүдийн дунджаар тооцоно. Жишээ нь : 24 сэдвийг нэг бүрийн дүнг хооронд нь нэмээд 24 –т хуваана. Тэгвэл 50 оноо нь 100 юм бол 80% нь хэдэн оноо вэ? Гээд олно.
II хэсэг :Бие даалтын оноог тооцох заавар:
Хичээлийн сэдэв
Сар,өдөр 
Power point ашигласан байдал
1-5 оноо
Заах арга
1-5 оноо
Хэрэглэгдэхүүн
Ашигласан байдал
1-5 оноо
Тест
1-5 оноо 
Анализ  
 Амьдралын төлөө тэмцэл  5 4
5
5
 

1.    Сэдэв хуваарилах : Хүүхэд бүрийн нөөцөөс шалтгаалан хичээл заах сэдвийг хуваарилан, сар өдрийг тодорхой зааж өгнө. Энэ нь сурагчдын бэлтгэл сайн хийлгэх зорилготой.
2.    Power poindашигласан байдал:
А. Хүүхдүүдийн агуулгаа судалсан байдал, мэдээлэл цуглуулсан, боловсруулсан, байдал
Б.Техник технологитой харьцаж буй байдал: Пректортой ажиллах, слайд дээрх мэдээлэл бусдад харагдах байдал, агуулгын түлхүүр үгийн оновчтойашигласан байдал зэргийг харгалзан үзэж 1-5 оноо өгнө.
III. Заах арга:
А. Агуулгыг цэгцтэй, оновчтой тайлбарлах:
Б. Сэдвээ өөрөө ойлгосон байдал
В. Дуу хоолойны өнгө
 Эдгээрийн үр дүнд: Сурагч хичээлээ сайн ойлгож,  сурагчдын асуусан асуултанд хариулах, өөртөө итгэлтэй байлгах энэ чадваруудыг суулгах зорилготой юм.
Энэ үед хэрэв агуулгын алдаа, жишээ буруу татах, дутмаг заах үед мэргэжлийн багшийн зүгээс нэмэлт тайлбар хийж, туслана.
IV. Хэрэглэгдэхүүн ашигласан байдал:
Хүүхэд өөрөө зурж, хайчилбар хийх, хар болон өнгөтөөр хэвлэн ашиглах гэх мэтээр хүүхдээр өөрөө нь сэтгүүлэн хийлгэнэ.
Эдгээрийн үр дүнд: Сурагчдын зурах, ажишлан тогтоох, ялгах, харьцуулах чадварын хөгжүүлэх зорилготой.
V. Тест боловсруулах:
Өөрт ноогдсон сэдвийн агуулгыг хамарсан 5 минутанд хийх боломжтой даалгаврыг хичээл заасан багш өөрийн гараар болон шивсэн материалыг гараар бичих болон канондож олшруулан хүүхдүүдэд тараан өгч, шалгалтыг авна. Бусад сурагчид шалгалт өгч байх явцад хичээл заасан багш хяналт тавьж, сурагчдын хуулах, нэг нэгээсээ асуухаас сэргийлж, шаардлага тавина. Шалгалтаа авч дуусахад илүү цаг гарвал, эсвэл дараагийн хүн хичээлээ заах бэлтгэлээ хийж байх үед хүүхэд бүрт жижиг самбар дээр[А 4 хэмжээтэй бичгийн цаасыг ламинатордож, хүүхэд бүрт нэг пламастортой өгнө.] бичин алтан хонх нэвтрүүлгийн зарчмаар 3,2,1 гэхэд хариугаа бичин 0 гэхэд таарч байгаа тулгаж, зөв тааруулан мэдлэгээ бататгана.
Эдгээрийн үр дүнд:Богино хугацаанд хурдтайгаар мэдлэг бүтээх, бататгах, шударга хандах байдал, тест боловсруулах хариулах байдалд сургах зорилготой.
VI. Анализ хийх:
Багш яаж анализ хийдэг тэр зарчмаар хийгээд хүүхдүүдэд танилцуулна. Хэрэв дүн ахиулах тохиолдолд тухайн хичээл заасан сурагч багшид асуугдан дүнгээ ахиулж, тэмдэглүүлэх боломжтой. Хэрэв ахиулсан тохиолдолд багшид яаж ахиулсан талаар мэдээлэл өгнө.
Үүний үр дүнд сурагчид: хариуцлагатай байх, хүүхэд нэг бүрийн дүнд өөрийн хариуцлагаас шууд шалтгаалан, явцын 50 оноогоо бүрэн авахтай холбоотой гэдгийг ухамсарлана. Хэрэв хичээлээ заачаад шалгалтаа авахгүй бол хүүхдүүд нэг нэгэндээ шаардлага тавьж, заавал тест боловсрууллуулан шалгалтаа өгнө гэж асуудлыг шийдвэрлэдэг.
III-р хэсэг шалгалтын 30 оноо цуглуулах
Багшийн зүгээс тухайн бүлэг сэдвийг хамарсан 30-35 даалгавар боловсруулан шалгалтаа авна. Ингээд шалгалтын 30оноогоо ахиулах сурагчид байвал дахин даалгавраа зөв хийж, амаар асуугдана.
Дүгнэлт:
Ингээд хүүхэд нэг бүр өөрийн хүссэн үнэлгээг авахын тулд хийсэн үйл ажиллагаанууд нийлсэнээр хүүхэд бүр хичээлд жигд оролцоод зогсохгүй, хүүхэд хичээлд хандах хандлага, идэвхи сонирхолыг идэвхижүүлэн сурлагын болон хүмүүлжил төлөвшлийн эерэг уур амьсгалтай болон хүүхэд хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэн ажиллсаар байна.
Эдгээр сурагчийн үйл ажиллагаа явагдаж байх үед багш ажиглан судлаж, дараа дараагийн хичээлийн болон сурагчийн зохион байгуулалтыг яаж хийх тухай задлан шинжилж, зогсолтгүй аргазүйгээ сайжруулсаар байна.
Аргаа түгээн дэлгэрүүлсэн байдал :Хүүхэд хүүхэд нэг бүрээ хөгжүүлэх аргазүйг Боловсролын яамны хичээлийн судалгааны багийнхан, мөн хүүхэд бүрийг ялгаатай үнэлэх нь сэдвээр МУБИС-ын магистраа хамгаалж байгаа хүмүүс 2 тусдаа ирж,  40 минутын хичээлд маань сууж, судалгаа  хийж өндөр сэтгэгдэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн.

coupons for cialis printable prescription discount coupon cialis coupons online
discount card for prescription drugs go coupon for free cialis
2015 cialis coupon coupon for prescriptions printable coupons for cialis
claritine za psa go claritine koliko na dan
aida club site aidaprima
seroquel xr read seroquel wirkung
escitalopram wiki read escitalopram wiki
yasmin senel link yasmin
nolvadex 20mg nolvadex homme nolvadex forum
sildenafil krka cijena open sildenafil 100 mg
minoxidil minoxidil colombia minoxidil 5
amoxil forte dosage bioselect-us.com amoxil paediatric drops chemist warehouse
zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
oxcarbazepine 600 mg oxcarbazepina oxcarbazepin
microlite pill weight loss go microlite pill

Фото мэдээ