Гадаад хэлний секц нь Англи  хэлний 4, орос хэлний 2 багштай нийт 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалтаа явуулж байна.

Багшийн нэр
 Мэргэжил Ажилласан жил
Даасан анги
 1 Н. Оюунгэрэл
 Монгол-Англи хэлний багш
 5  10б
 2  Б. Уянга
 Монгол-Англи хэлний багш
5
11а
 3  Б. Нарандэлгэр
Орос-Англи хэлний багш
3

 4  Г. Ганчимэг
Орос-Англи хэлний багш
3

 5  Э. Энхжаргал
Англи хэлний багш
1
 
 6  Х. Отгонгэрэл
Англи хэлний багш
1
 
Гадаад хэлний секцийн зорилго: Сурагч нэг бүрийн бие даасан бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих, хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх, хүүхэд өөрөө чиглүүлэгч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оршино.
ГХС- нь сурагчдын авьяасыг нээн хөгжүүлэх зорилгоор дараах тэмцээн уралдааныг жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг.
Сургуулийн англи орос хэлний бага олимпиад
Мэргэжил сурталчилах 14 хоногийн хугацаанд гадаад хэлний бага олимпиадаа зохион байгуулж шилдэг сурагчдаа тодруулан, дараагийн шатны олимпиадад оролцох сурагчдыг шалгаруулдаг.
     Гадаад хэлний хичээлийн багш сурагчдын энэ жилийн амжилтаас дурдвал:
11б ангийн сурагч Б.Ариун-Илд дүүргийн англи хэлний олимпиадад амжилттай оролцож 12 дугаар байр эзлэн нийслэлийн олимпиадад оролцохоор бэлдэж байна.
9б ангийн сурагч Б.Энхрймаа мөн дүүргийн англи хэлний  олимпиадаас 11 дүгээр байр эзлэн нийслэлийн олимпиадад оролцох эрхтэй болсон.Мөн англи хэлний багш Н.Оюунгэрэл дүүргийн англи хэлний багш нарын олимпиадаас 3 дугаар байрт шалгарсан.
                              
     11б ангийн сурагч Б.Ариун-Илд                       9б ангийн сурагч Б.Энхриймаа

                                            
aerius marine click aerius dosierung
motilium notice go motilium 1mg/ml
amoxicillin amoxillin saft amoxil 500
nolvadex 20mg nolvadex homme nolvadex forum
gabapentin nedtrapning gabapentin alkohol gabapentin alkohol
nurofen blog.cr-inside.org nurofentabs
levitra 10mg levitra20 levitra
nurofen femme nurofen prix nurofen sirop
coupons for cialis open cialis coupons and discounts

Фото мэдээ