Захиргаа аж ахуй

Захиргаа аж ахуй нийт 24 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  сургуулийн сургалт хүмүүжлийн ажлыг удирдлага зохион байгуулалтын оновчтой, шинэлэг арга барилаар ая тухтай, эрүүл аюулгүй орчинд явуулахын төлөө сэтгэл гарган ажиллаж байна.
Бүрэлдхүүн:        
       Захирал -1  
       Сургалтын менежер -2  
       Нийгмийн ажилтан – 1
       Эмч – 1
       Номын санч – 1  
       Ня-бо -1   
       Нарийн бичиг -1   
       Нярав -1
       Слесарь – 1
       Цахилгаан – 1   
       Жолооч -1
       Өлгүүр-1   
       Үдийн цай -1
       Жижүүр – 4   
       Үйлчлэгч -6
prescription coupons site cialis discount coupon
cialis manufacturer coupon 2016 open free prescription drug cards
discount card for prescription drugs mha.dk coupon for free cialis
ibuprofen alkohol thecaddman.com ibuprofen 600 mg
loperamide etos blog.smartofficecloud.com loperamide kopen
lamisil cream singapore go lamisil cream for ringworm
clopidogrel bloedverdunner clopidogrel maagbescherming clopidogrel 75
drug coupon card link drug prescription card
nurofen femme onlineseoanalyzer.com nurofen sirop

Фото мэдээ