Эко бүлэг

Чингэлтэй дүүргийн 117-р дунд сургуулийн Эко бүлэг 25 сурагчтай . Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэхийн тулд хүн бүрийн идэвх оролцоог дэмжиж орчны удирдагчид бэлтгэн орчныхоо хүмүүст нөлөөлөх зорилгоор Японы засгийн газар, Олон улсын байгаль хамгаалах байгууллага ICETT-тай хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Сэлбэ гол дээр билоги, газар зүй, хими, физикийн багш нартай хамтран тус голын бичил биетэн амьтан, ургамал, усны бохирдол, голын усны голдиролын судалгаа хийлээ.

Хялбар аргаар агаарын бохирдлыг хэмжих багажийг бүх сурагчид ажиллуулж суран сургууль болон Салхит орчны агаарын бохирдлыг хэмжин өмнөх жилийнхтэй харьцуулан судалгаа хийж байна.

coupons for cialis printable blog.nvcoin.com cialis coupons online
cialis manufacturer coupon 2016 discount prescriptions coupons free prescription drug cards
cialis coupon lilly blog.suntekusa.com coupon for cialis
discount prescription drug card coupon for prescriptions discount drug coupons
free discount prescription card go prescription coupon
ibuprofen alkohol thecaddman.com ibuprofen 600 mg
seroquel xr seroquel prolong seroquel wirkung
cordarone og alkohol go cordarone og alkohol
buscopan buscopan buscopan cena
jasmine tridevil jasmine tookes jasmine thompson
lamisil cream singapore myjustliving.com lamisil cream for ringworm
celebrex celebrex en ibuprofen celebrex dosering

Фото мэдээ