Төсөв ба гүйцэтгэл

Command item
 

2014 оны 01-ээс 08-сар

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Фото мэдээ