Хүүхдийн номын ордонд болсон уулзалт Зохиолч Ш.Ванчаарай

Хүүхдийн номын ордонд болсон уулзалт Зохиолч Ш.Ванчаарай, сургууль дээр болсон Ш.Сүрэнжав нартай хийсэн уулзалтанд халуун дулаан ярилцлагыг өрнүүлэн сурагчдын номны ертөнцтэй нөхөрлөх үйл ажиллагаа нэгч гэсэн алхамаар урагшлалаа.
                        2013-10-26

Энэхүү уулзалтанд 7б ангийн сурагчид, физикийн дугуйлангийн сурагчид оюун ухаанаа уралдуулан асуулт хариултанд идэвхитэй сайн оролцож байсны нэг нь
Физикийн дугуйлангийн сурагч Хэнмэдэх асуултанд оновчтой хариултыг өгч шагнууллаа.

cialis manufacturer coupon 2016 discount prescriptions coupons free prescription drug cards
aida club twodrunkmoms.com aidaprima
seroquel xr seroquel seroquel wirkung
divalproex sodium solluna.somee.com divalproex sod er
nolvadex 20mg nolvadex homme nolvadex forum
strattera blog.myexpensesonline.co.uk strattera bivirkninger
prograf tacrolimus open prografia aps
ventolin jarabe ventolin aerosol ventolin
celebrex celebrex en ibuprofen celebrex dosering

Фото мэдээ