ХӨЧ-ийн танилцуулга


СУРАХ
 • Бие дааж сурах
 • Хүүхэд өөрөө сургалтын материалаа бэлтэх
 • Хүүхэд эрэл хайгуул хийж мэдлэгээ бүтээх
 • Ном уншихдаа сэтгэж ойлгох  
 • Хүүхэд сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашиглах
 • Шүлгэнд  томъёо зохиох
 • Үгийн утгыг ухаж ойлгох 

СУРАЛЦАХ

 • Сурах, сургах үйлийн төвд хүүхэд байх
 • Холимог ангиар хичээллэх Хүүхэд өөртөө итгэлтэй байх
 • Бүтэн үгээр нь уншиж суралцах 
 • Уншиж сурсан хүүхэд дүрмээ амархан сурах
 • Хүүхдүүд бие биедээ тусалдаг багшилдаг  
 • Интеграцичилах 
 • Алдаснаасаа  суралцах
 • Хүүхэд эрдмээр хүмүүжих
СУРГАХ

 • Хүүхэд бүрийн онцлогт тохируулж сургах
 • Хүүхдийг хурд хугацаагаар   үнэлэх 
 • Эхлээд хүүхдээ оношлох  
 • Хичээлийн явцад хүүхдийн сурах үйлийг төлөвлөх хэм  хэмжээ тогтоох

Ололттой тал
                  Багшид

 • Хичээлийн бэлтгэл сайжирсан
 • Хэн ямар сэдвээр ямар түвшинд явааг өдөр бүр мэдэх боломжтой
 • Шинийг эрэлхийлдэг
 • Хүүхэд бүртэй тулж ажиллах боломжтой
                 Суралцагчдад
 • Бие даах,юмыг ажиглах,харьцуулах
 • Өөрийн хүсэл эрмэлзэл,сонирхолтой 
 • Бүтээлч үйл ажиллагаа хөгжиж байна
 • Сэтгэн бодох чадвар сайжирч байна.
 • Сурах үйлийг олон талаас нь эзэмшдэг
 • Зүгээр суух хоорондоо ярих нь багасч завгүй болсон
 • Өөрийн алдааг засдаг болсон
 • Эмх цэгцэнд суралцдаг
 • Хийсэн зүйлээ нягтлан үзэж шалгадаг
 • Илүү хурдтай ажилладаг
 • Өөртөө итгэлтэй,мэрийлттэй болсон
 • Заавар зөвлөгөөг анхаарч ажилладаг
 • Өөрийн хийсэн зүйлээ бусдад тайлбарлах чадвартай болсон
 • Хүсэл эрмэлзэл
 • Харилцаа нь эелдэг,нээлттэй
 • Хоцрогдол нөхөгдөх
 • Ойлгоод хийх нь хичээлдээ дур сонирхолтой болдог
 • Тогтмол хүүхдийн гар дээр өгч ажиллуулах зүйлтэй болсон
Сул тал
                 Багшид:
 • Арга зүй дутмаг болох
 • Цаасны ажил их хийж,хөгжихгүй болох
 • Цагтаа багтахгүй
 • Багш суралцагчийн бүтээлч хамтын үйл ажиллагаа бага
                Суралцагчид:
 • Унших, бичих үйл ажиллагаа хоцордог
 • Сурах бичигтэй,номтой ажиллах нь багасч байна
 • Дэвтрийн үйл ажиллагаа муудсан
 • Нэг хэвийн дасгалаас залхдаг
 • Дүрэмтодорхойлолт ойлгох боломжгүй
 • Хэт баригдмал
 • Хэл ярианы баялаг, ярих чадвар багасах

coupons for cialis printable prescription discount coupon cialis coupons online
cialis manufacturer coupon 2016 discount prescriptions coupons free prescription drug cards
jasmine tridevil realtycollective.com jasmine thompson
yasmin senel link yasmin
amoxiclav site amoxicillin 750
sildenafil krka cijena deploymentshare.com sildenafil 100 mg
amoxicilina devlog.stoepel.net amoxicillin dosage
cymbalta dosage 120 mg centaurico.com cymbalta side effects
prescription coupon card racindirt.com free prescription cards
coupon for free cialis dkfn.dk printable cialis coupon
celebrex celebrex en ibuprofen celebrex dosering

Фото мэдээ