Чингэлтэй дүүргийн 117-р сургуулийн Эко бүлэг

Чингэлтэй дүүргийн 117-р дунд сургуулийн Эко бүлэг 25 сурагчтай . Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэхийн тулд хүн бүрийн идэвх оролцоог дэмжиж орчны удирдагчид бэлтгэн орчныхоо хүмүүст нөлөөлөх зорилгоор Японы засгийн газар, Олон улсын байгаль хамгаалах байгууллага ICETT-тай хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сэлбэ гол дээр билоги, газар зүй, хими, физикийн багш нартай хамтран тус голын бичил биетэн амьтан, ургамал, усны бохирдол, голын усны голдиролын судалгаа хийлээ.


Хялбар аргаар агаарын бохирдлыг хэмжих багажийг бүх сурагчид ажиллуулж суран сургууль болон Салхит орчны агаарын бохирдлыг хэмжин өмнөх жилийнхтэй харьцуулан судалгаа хийж байна.


Бичил амьтдыг ажиглан, Сэлбэ голын усны найрлага нь ундаанд хэрэглэж болох юм байна гэж мэдлээ.
cordarone og alkohol celticcodingsolutions.com cordarone og alkohol
motilium notice motilium eureka motilium 1mg/ml
amoxi 750 amoxiclav amoxi 1000
ataraxia go atarax precio
oxcarbazepine 600 mg oxcarbazepina oxcarbazepin

Фото мэдээ